Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
11-7-2020, 02:49 UTC
České vánoce
 

Splnilo se Písmo svaté
MP3 / Real Audio
Splnilo se Písmo svaté,
radujme se v Pánu,
slunko spásy světu vzešlo
z nadehvězdných stanů.
Z Panny čisté narozen,
v jesličkách položen,
temná noc se proměnila
divem Božím v jasný den.

Anděl Páně zvěstoval nám
poselství to slavné,
věrný Bůh že naplnil dnes
sliby svoje dávné.
S nebeskými anděly
všechno ať se veselí,
do Betléma pospíchejme,
abychom se klaněli.