Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
21-7-2019, 08:33 UTC
České vánoce
 

Poslechněte, národové
MP3 / Real Audio
Poslechněte, národové,
pravím vám,
narodil se nám v Betlémě
Kristus Pán!
Spěšně jděte, nemeškejte,
to děťátko přivítejte
přemilé,
neb se z lásky k nám snížilo
té chvíle.