Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
11-7-2020, 01:34 UTC
České vánoce
 

Já malý přicházím koledovat
MP3 / Real Audio
Já malý přicházím
koledovat:
co umím o Kristu
prozpěvovat,
že se narodil,
v Betlémě v chlívě,
chci zvěstovat.

Chudý je, nahý je,
trpí zimu:
kdybych měl, co bych chtěl,
dal bych jemu,
já malý žáček,
plínu i fáček,
i peřinu.

Dost málo darujte,
groš nebo zlatý;
budete po smrti
za to vzati
do nebe jistě,
pravím na místě
mezi svatý.