Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
5-7-2020, 01:42 UTC
10 let Internetu Radia Praha
 
Historie vysílání na InternetuHistorie vysílání na Internetu není dlouhá. Internet nebyl původně určen pro šíření zvuku, ale pro přenášení textových informací a dat. Když na začátku 90. let začala internetová horečka, netrvalo dlouho a objevily se první koncepce pro přenos zvuku a videa. První vysílání na Internetu se uskutečnilo relativně nedávno - v roce 1995. V několika dalších letech však v této oblasti došlo k bouřlivému vývoji.

Radiu trvalo 30 let, než získalo 50 milionů posluchačů, televize k tomu potřebovala 13 let a Internet pouhé 4 roky. Televizních diváků jsou dnes sice 4 miliardy, ale Internet zaznamenává rychlejší růst uživatelů.

Vysílání na Internetu sebou přináší řadu technických problémů. Princip Internetu spočívá v tom, že zasílaná data se rozloží na řadu menších úseků, které mohou k příjemci dorazit každý jinou cestou. Předpokládá se, že jednotlivé úseky mohou dorazit v jiném pořadí, než v jakém byly vyslány, a u příjemce se opět složí. To nevadí u e-mailu, webové stránky nebo obrázku. Pokud se ale přenáší živé vysílání ve zvuku, je tento způsob přepravy problematický, protože jednotlivé části se musí přehrát ve stejném pořadí jako byly vyslány. Když se tak nestane, dojde k výpadku vysílání.

Důležitá je také kvalita vysílání. Internet byl původně koncipován k výměně textových informací. Přenos zvuku je kapacitně mnohem náročnější a pro přenosu zvuku v dobré kvalitě často běžný modem nestačí (k přenosu mluveného slova je však dostačující). Zdá se, že to nevadí velkým ani malým rozhlasovým stanicím, které na Internet umísťují svá vysílání. Roste i počet internetových posluchačů. Význam poslechu po Internetu roste v místech, kam se rozhlasové vlny nedostanou.

Radio Praha nezůstalo v tomto vývoji pozadu. Od roku 1996 nabízí textové příspěvky i ve zvukové podobě. Nejdřív pouze ve formátu Real Audio, později také v MP3. Zpočátku se nejednalo o vysílání živé. Záznam vysílání z magnetofonového pásku musel být převeden do digitální podoby. Šlo tedy spíš o zvukovou konzervu. Teprve v následujícím roce po propojení vysílacího pracoviště s Internetem bylo zahájeno živé vysílání na Internetu. Koncem roku 1997 začal být populární formát MP3. V jeho využití pro živé internetové vysílání bránily technické problémy, ale bylo jen otázkou času, kdy budou vyřešeny. Web Radia Praha brzy nabídl vysílání i v tomto formátu. Vedle živého vysílání a záznamů půlhodinových relací jsou na Internet umísťovány zvuky všech článků a příspěvků. Oceňují to hlavně uživatelé, kteří studují cizí jazyky. Tento formát Radio Praha udržuje doposud.