Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
11-7-2020, 02:57 UTC
10 let Internetu Radia Praha
 
Historie Internetu

Jak vznikl Internet

Z hlediska informačních služeb Internetu jsou pro uživatele k dispozici tři služby: World Wide Web, Gopher a Telnet (neboli remote login).

Pro nás nejdůležitější je služba World Wide Web. Doslovný překlad znamená celosvětová pavučina. Základní myšlenka spočívala v propojení celého světa, v "utkání pavučiny" mezi všemi servery.

První zárodek dnešního webu se objevil v roce 1989 ve výzkumném středisku CERN v Ženevě. CERN požádal o spolupráci britského počítačového odborníka Tima Bernerse-Lee, kterému se podařilo navzájem pospojovat texty a obrázky, nacházející se na různých počítačích. To pro atomové fyziky znamenalo ohromnou časovou úsporupři vědecké práci.

Původní informační síť byla používána výhradně fyziky a nabízela nejen možnost kombinace textu s obrázky, ale i vzájemné propojování jednotlivých textů nebo jejich částí pomocí hypertextových odkazů.

Hlavní zlom nastal v roce 1993. Do té doby používalo tuto službu po celém světě zhruba 400 serverů. Vzhledem k tomu, že systém byl využíván především v akademickém prostředí, byl strohý, věcný a ne příliš uživatelsky přívětivý. To se rozhodl změnit student Mac Andreessen z University of Illinois. Obohatil stávající web o grafiku a vytvořil jednoduchý nástroj, který i úplnému laikovi umožnil snadnou manipulaci s texty, obrázky a dalšími dokumenty. Tak vznikl v NCSA (The National Center for Supercomputing Applications) program NCSA Mosaic - první grafický prohlížeč, který Mac Andreessen poskytl celé internetové komunitě zcela volně a zdarma. Ohlas tohoto kroku byl naprosto nečekaný: množství webových stránek začalo růst exponenciálně a jejich obsah najednou přestal mít striktně vědecký ráz.

Tento vývoj se příliš nezamlouval "otci Internetu" Timothy Berners-Leeovi, který v něm spatřoval "zprofanování" myšlenky čistě vědeckého a seriózního média. Obrovská vlna World Wide Webu už se ale nedala zastavit. V roce 1995 dorazila i do České republiky.