Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
18-10-2019, 19:14 UTC
 
Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský Žiju v Argentině, jsem vnučka Čechů a mám příbuzné v Rakvicích. Navštívila jsem Českou republiku v roce 2001 a užasla jsem. Proto jsem po návratu začala studovat český jazyk a historii. Johan Amos Comenius (Komenský), předchůdce moderní pedagogie, mě zaujal. Je nesmírně zajímavé, že v 17. století otevřel názory své brilantní mysli společnosti s tak zakořeněnými principy. Jeho inteligentní slova, jako např: Dobrý učitel je ten, kdo trpělivě snáší neznalost svých studentů a dokáže ji účinně rozptýlit; nebo uč všechno všechny, ukazuj včerejšek jako dnešek a my si uvědomujeme, že národy bez kultury jsou národy bez historie. Komenský považoval výuku za sílu, která může sjednotit lidstvo a přispívá k udržení světového míru. Český národ může být hrdý, neboť má kulturní kořeny, které zůstávají živé po staletí.

Cristina Lilian Hycl
Argentina


Zpět