Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
11-7-2020, 02:54 UTC
Starověká hudba
 

Strucne dejiny hudbyToto období popisuje úsvit a nejstarší období lidských dějin. O tomto období nevíme prakticky vůbec nic, notový zápis samozřejmě ještě neexistuje a tak můžeme pouze spřádat domněnky založené na dochovaných nástěnných malbách a archeologických nálezech. Je však téměř jisté, že už tenkrát se hudba dělila na světskou a duchovní. Jistě hrála velkou úlohu při náboženských obřadech (bubny + tanec), a dětské říkanky či zpěvy také jistě existovaly. Jediným připomenutím tohoto období nám mohou být šamanské zpěvy a rituály amazonských indiánů.

Starověká hudba na území Velké Moravy

Situace na území nynějších Čech se z hlediska dějin hudby od světové neliší - nevíme o ní prakticky nic.English