Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
19-3-2018, 09:05 UTC
Krásy České republiky - města
 
Telč

Telč
Navštívit Telč znamená ocinout se přímo uprostřed pohádky. Historické domy s barevnými štíty, zámek a kašna na náměstí jsou jako stvořené pro navození kouzelné atmosféry, čehož si také všimly celé generace filmových režisérů. Toto město je od roku 1992, a to zcela poprávu, zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO. Telč byla postavena na vyvýšenině obklopené rybníky, které spojuje Telčský potok a umělý příkop. Prvním spolehlivým letopočtem v historii města jsou léta 1333 – 1335, kdy Telč navštívil markrabě Karel, později IV. Roku 1339 předal Jan Lucemburský, tehdejší majitel města, Telč do rukou jistého Oldřicha z Hradce, čímž se započala éra pánů z Hradce, která trvala až do roku 1604. Telč pak měli v područí celé zástupy šlechtických rodů, nicméně žádný z nich se nezapsal do místní architektury tak jako Zachariáš z Hradce. Právě on vtiskl městu podobu ovlivněnou italskou renesancí, která přetrvala v téměř nezměněné podobě dodnes.