Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
18-1-2020, 19:44 UTC
Projekt

Aukce ve prospěch povodní

Obrázek Adolfa Borna V pondělí 2. prosince byla v Senátu České republiky v Praze zahájena aukce výtvarných děl, nazvaná "Obrázky na pomoc". Výtěžek aukce bude věnován zařízením, postiženým srpnovými povodněmi. "Naše aukce nepatří k největším povodňovým sbírkám", říká Petr Marek z nadace Místa v srdci, která dobročinnou aukci pořádá, "ale snad doplní pomoc na některých konkrétním místech, kde se peněz stále nedostává. Chceme podpořit například keramickou dílnu Konzervatoře Jana Deyla pro nevidomé děti v Praze, Základní školu v Molákově ulici v Praze, Mateřskou školku v Letech a další."

Obrázky do aukce poskytli jednak známí čeští výtvarníci Adolf Born, Jiří Anderle, Bohuslav Reynek, Pavla Vaňková, Jiří Karmazín, Jiří Vaněk a někteří další, jednak samy děti.

Dražená díla je možné si prohlédnout na webové adrese www.oliva.webzdarma.cz.

Aukcí v Senátu dobročinná sbírka nekončí. To znamená, že děti (nejen z postižených dětských zařízení) mohou své obrázky stále posílat na adresu pořádající nadace

Místa v srdci
Jugoslávských partyzánů 11
16000 Praha 6
mista@ecn.cz

Dětský obrázek Děti mohou na druhou stranu obrázku připsat, kterému zařízení chtějí peníze z prodeje dílka věnovat. Z došlých prací bude vybírat obrázky Adolf Born. Z nejzdařilejších kreseb bude vydán kalendář na rok 2003. Kalendář bude možné si objednat na adrese nadace.

Nadace Místa v srdci nepořádá dobročinnou akci tohoto druhu poprvé. Série aukcí ve prospěch dětských zařízení, poškozených povodněmi v roce 1997, vynesly celkem 794 000 Kč.