Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
19-1-2020, 05:23 UTC
Projekty
 Autor:

Český šlechtic, vrchní velitel vojsk císaře Ferdinanda II. Habsburského, vynikající obchodník, stratég a politik, avšak nikoliv válečník. Na druhé straně milovník umění, mecenáš architektury a sponzor dobročinných nadací. To všechno jsou synonyma Albrechta z Valdštejna, sirotka, který se svou ctižádostí a mocenskými intrikami vypracoval na jednu z nejvlivnějších postav v Evropě v období Třicetileté války.

Valdštejnský palác v Praze

Albrecht dal tento palácový komplex vystavět v letech 1623 - 1630. Jeho součástí je kromě paláce i Valdštejnská zahrada a Valdštejnská jízdárna. Areál paláce měří 340 metrů na délku a největší šířka je 172 metrů. Součástí zahrad je unikátní soubor soch, sousoší a kašen. Sochy byly v roce 1648 uloupeny švédskými vojsky a dnes jsou nahrazeny kopiemi. Evropská unie udělila 9. května 2003 současnému správci areálu, kterým je Senát ČR, ocenění za rekonstrukci Valdštejnského paláce Europa Nostra.

Valdštejnská města
Frýdlant

V roce 1625 se z Albrechta z Valdštejna stal vrchní velitel císařské armády a byl povýšen na vévodu frýdlantského panství. Pod jeho správou toto území postupně přešlo ve vévodství, bylo vyňato ze Zemských desek a stalo se tak jakýmsi státem ve státě. Kraj nebyl zatížen daněmi a byl proto nazýván terra felix, neboli šťastnou zemí. Znakem frýdlantského vévodství se stala korunovaná zlatá orlice se zlatou zbrojí na červeném poli.
Jičín

Město Jičín bylo v 17.století hlavním centrem Frýdlantského vévodství. Albrecht z Valdštejna naplánoval v Jičíně zřídit sídlo biskupství, univerzitu a vlastní sněm. Od roku 1628 zde měl právo razit mince a jmenovat šlechtice. Do Jičína také pozval jezuity, kteří zde založili kolej a na náměstí dodnes stojí Valdštejnův vévodský palác.
Cheb

Roku 1634 byl Albrecht zbaven vedení císařské armády a prohlášen za zrádce. Odjíždí do Chebu, s úmyslem uzavřít spojenectví se Švédy, ale na císařův rozkaz je zde 25.února 1934 spolu se svými přáteli zavražděn. Na chebském hradě jsou nejprve zabiti valdštejnovi důstojníci, on sám je pak v Pachelbelovském domě na náměstí probodnut ve spánku irským důstojníkem Walterem Deverouxem.


V souvislosti s výročím narození Albrechta z Valdštejna proběhla v roce 2007 v   tzv. "valdštejnských městech" řada kulturních akcí a odborných sympozií. Vyvrcholením pak byla rozsáhlá výstava v sídle Senátu ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Ve spolupráci Národního muzea a Vojenského historického ústavu se zde poprvé představil Albrecht z Valdštejna z nového moderního pohledu, vystaveny byly dosud nezveřejněné exponáty vážící se ke slavnému vojevůdci, expozice nabídla i ucelený pohled na dobu Třicetileté války, stejně jako na život a kulturu v českých zemí té doby. Jediná výstava, která byla v minulosti této osobnosti věnovaná, se uskutečnila v roce 1934 ve Valdštejnské jízdárně a v reprezentačních prostorách paláce u příležitosti třístého výročí Valdštejnova zavraždění.

Fotogalerie z výstavy


Slavnostní zahájení výstavy


Valdštejnův horoskop
Unikátem výstavy byl nově objevený Valdštejnův horoskop. Našel se v knihovně Národního muzea. Samotný horoskop byl poměrně známý, otiskoval se v různých publikacích, ovšem nikdo netušil, že patří právě Valdštejnovi. Pracovníci muzea objevili, že je na něm valdštejnovo datum narození.