Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
18-1-2020, 19:38 UTC
Projekty
 Autor:

Praha oslavila významné jubileum - 650 let od položení základního kamene ke Karlovu mostu. Karlův most je druhým nejstarším dochovaným mostem v České republice a vůbec nejstarším stojícím mostem přes řeku Vltavu. Již od roku 1402 spojuje protilehlé břehy Prahy, tedy Staré Město a Malou Stranu. O jeho stavbě rozhodl český král Karel IV. v roce 1357. Karlův most měl tehdy nahradit most Juditin, který zhruba ve stejným místech roku 1342 strhlo jarní tání ledů.
Základní kámen byl položen na radu královských astrologů 9. července v 5 hodin a 31 minut ráno (údajně aby liché číslovky měly vzestupnou a sestupnou tendenci - 1 3 5 7 9 7 5 3 1). Původně byl most označován jako Kamenný nebo Pražský, pojmenování Karlův se vžilo zřejmě až kolem roku 1870 na podnět Karla Havlíčka Borovského. Karlův most je 9,4 - 9,5 metrů široký a jeho délka zvýrazněná šestnácti oblouky dosahuje 515 metrů.
Most sloužil během své existence k dopravním, obchodním i kulturním účelům, probíhaly zde ale také rytířské turnaje, husitské války či revoluční bitvy, na jednom z mostních výstupků se dokonce popravovalo. Dnes patří spolu s Pražským hradem k nejnavštěvovanějším památkám Prahy.

Karlův most v obrazech
Karlův most v současnosti


 5.8.2019 Zprávy
 3.8.2019 Zprávy
 16.7.2019 Zprávy
 9.7.2019 Zprávy
 26.1.2019 Zprávy
 30.10.2017 Zprávy
 4.9.2017 Zprávy
Všechny související články

Video

První pražský kamenný most nechal vybudovat král Vladislav II. v letech 1160 - 1172 na popud své manželky Judity, po které byl také most pojmenován. Most byl zhruba 514 metrů dlouhý, až sedm metrů široký a stál na 27 nízkých klenbách. V roce 1253 nad ním přejal správu Řád křížovníků. V únoru roku 1342 se most vlivem odchodu ledů ze dvou třetin zřítil a musel být nahrazen mostem novým - Karlovým.

Na Karlově mostě se nachází celkem 30 převážně barokních soch a sousoší. Většina z nich byla vytvořena až třista let po založení samotného mostu, tedy na přelomu 17. a 18. století, dnes jsou sochy kvůli ochraně postupně nahrazovány kopiemi.

Dne 17.června 2007 bylo slavnostně otevřeno Muzeum Karlova mostu. Muzeum se nachází na Křížovnickém náměstí v Praze přímo u paty Karlova mostu. Prostory v bývalém klášterním špitálu pro jeho expozici poskytl Řád křížovníků, který je s mostem spojen dlouhou historií. V souvislosti s významným výročím 650 let existence Karlova mostu tak vznikla stálá expozice, jejímž cílem je prezentovat kulturněhistorický kontext založení, vývoje a současnosti této výjimečné stavby.

9. červenec 1347, pět hodin a 31 minut ráno - toto datum a hodinu prý astrologové doporučili císaři a králi Karlu IV. jako nejvhodnější pro stavbu nového kamenného Pražského mostu. O šest set padesát let později, na minutu přesně, si toto výročí připomněly stovky Pražanů u staroměstské Mostecké věže.
Foto: ČTKFoto: ČTK
Foto: ČTKFoto: ČTK
Foto: ČTKFoto: ČTK
Foto: ČTKFoto: ČTK