Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
15-12-2019, 13:20 UTC
Projekty
 Autor:

Už půl roku před vypuknutím války byla Praha a celá země okupovaná německým vojskem. 8. května 1945 - o více než šest let později - byla Praha poslední evropskou metropolí, která byla osvobozena. Za takzvaného "Protektorátu" vládla na území Čech a Moravy loutková vláda řízená nacisty a Gestapo sužovalo zemi.
60. výročí konce druhé světové války vzbuzuje v České republice smíšené emoce. Na jedné straně je vzpomínka na ukončení šesti let okupace a utrpení důvodem k radosti, na straně druhé však výročí vzbuzuje i bolestivé vzpomínky na samotnou okupaci: na vraždu více než 70 000 českých Židů, na masové popravy, na vyhlazení českých vesnic Lidice a Ležáky.
Válka zanechala dlouhodobé stopy. O pouhé tři roky později uchopila moc v Československu další tyranie, která zůstala více než 40 let. Bez nadsázky by se dalo říci, že v jistém smyslu válka skončila teprve v roce 1989, když se konečně otevřela železná opona.
Jak se dnes vzpomíná na události války? Jaký je význam odkazu války pro dnešní Českou republiku? Jaká ještě existují tabu?
Edvard BenešEdvard Beneš
Uplynulý víkend byl tak trochu ve znamení druhého československého prezidenta Edvarda Beneše. Při příležitosti 121. výročí jeho narození byl nedaleko jeho vily v Sezimově Ústí, kde prožil poslední dny života, otevřen památník, který přibližuje jeho život a dílo. V Blansku u Brna zase, na místním nádraží, zinscenovali příjezd Edvarda Beneše, který zavítal do Blanska při své cestě z exilu do Prahy. Rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších událostí novodobé historie města byla součástí stého výročí povýšení Blanska na město.
6. května 1945 v ranních hodinách vstoupily do Plzně americké jednotky Pattonovy 3.armády. Osvobozením města byl v podstatě dokončen úkol zneškodnit německé síly až po linii Karlovy Vary - Plzeň - České Budějovice. 60. výročí této historické události si bude v příštích dnech připomínat celá země, velké oslavy se chystají především v západních a jihozápadních Čechách. Největší pozornost bude upřena samozřejmě na Plzeň.
 30.5.2019 Zprávy
 18.6.2018 Zprávy
 28.10.2017 Speciál
 26.8.2017 Zprávy
Všechny související články

Na těchto stránkách budeme v následujících týdnech představovat jednotlivé pamětníky, kteří se před 60 lety v zahraničí účastnili osvobozování Československa. Jejich osudy mívají kořeny v krajanských kruzích zahraničních komunit. Tak je tomu i v případě dnešního bojovníka ze západní fronty Lea Žalia.
 29.11.2018 Zprávy
 13.7.2018 Události
 26.8.2017 Zprávy
 21.5.2017 Zprávy
Všechny související články

Rekonstrukce bude v asi 40minutové ukázce zahrnovat autentické klíčové okamžiky bojů o Český rozhlas ve dnech 5. až 8. května 1945. Do budovy rozhlasu dorazí posila 65 vojáků Waffen-SS. Autentický záznam přenášený do okolních ulic zprostředkuje volání Českého rozhlasu o pomoc Praze.
2. světová válka dnes
Cílem výstavy Final Destination Czechoslovakia je poskytnout ucelené informace o letecké válce nad Protektorátem a její hlavní aspekty. Tato skutečnost je navíc dokumentována na cca 20 - 25 individuálně popsaných případech a komplexních událostech. Výstava si také klade za cíl naplnit tématickou oblast od zdroje, tedy od lidí v regionech, kteří se zabývají leteckou válkou a bádáním přímo v místech, kde k událostem došlo a mají k případům osobní vztah.

Radio Praha k 2. světové válce
 10.12.2019 Zprávy
 30.11.2019 Zprávy
 29.11.2019 Zprávy
 3.10.2019 Zprávy
 31.8.2019 Zprávy
Všechny související články

Holocaust patří k nejhrůznějším zkušenostem celých lidských dějin. A to nejen počtem zavražděných, ale též metodou vyhlazování, které bylo organizováno státem za využití rozsáhlého byrokratického aparátu a moderních technických prostředků. Milióny mužů, žen a dětí byly bezcitně zavražděny ve jménu ideologie, jež hlásala nadřazenost tzv. "germánské rasy".
 13.8.2019 Zprávy
 30.5.2019 Zprávy
 3.5.2019 Události
 2.5.2019 Zprávy
Všechny související články

Československé opevnění budované v letech 1935 až 1938 patřilo v meziválečném období mezi nejdokonalejší pevnostní systémy v Evropě. Do konce září 1938 bylo postaveno celkem 263 objektů těžkého opevnění. Z totoho celkového počtu bylo 246 objektů postaveno na severní hranici (úsek Odra - Labe), 6 na jižní Moravě, 8 v Bratislavě a 3 v Komárně. Dalších 7 objektů bylo vybudováno ve vojenských výcvikových prostorech Jince, Vyškov a Hlboké.