Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
11-7-2020, 02:59 UTC
Projekty
 Autor:

10 let Internetu Radia Praha
Výsledky soutěže Radia Praha
Jak šel čas s www.radio.cz...
10 let Internetu Radia Praha

Je 10 let dlouhá doba? V životě člověka možná ne příliš. Ve vývoji Internetu a informačních technologií zcela jistě. Více informací o historii internetu najdete zde.
Podívejme se, jakými změnami web Radia Praha za uplynulých 10 let prošel.
Píše se rok 1994: Radio Praha spouští jako jedno z prvních českých médií internetové stránky pomocí služby gopher na adrese gopher://gopher.radio.cz.
V následujícím roce bylo prostřednictvím společnosti CESNET vybudováno pevné připojení k Internetu. Radio Praha začalo provozovat vlastní server a kromě gopheru tak obsluhuje ftp server a www server www.radio.cz.
Na jaře 1996 se stránky poprvé zabarvily. Radio Praha uspořádalo první ročník dětské výtvarné soutěže "Dějiny po síti" a vítězné obrázky využilo k ilustraci stránek o českých dějinách. Tato soutěž, sponzorovaná společností Silicon Graphics, se v následujících letech opakovala ještě několikrát. Nejlepší kresby z jednotlivých ročníků si můžete prohlédnout zde:
Zpočátku nabízelo Radio Praha na svých webových stránkách pouze Zprávy, Přehled tisku a Komentář. Později přibývaly tematicky zaměřené rubriky. Vzhledem k tomu, že Radio Praha plní roli "reprezentanta českého státu a české kultury v zahraničí", stránky postupně obohacovaly další užitečné informace o České republice.
V květnu 1996 nastal další milník: vedle textové formy vysílání se na internetu objevuje i zvuk ve formátu Real Audio. Radio Praha udělalo první krůček k multimedializaci a vedle rádia terestrického se stalo také rádiem internetovým. Koncem 90. let začalo Radio Praha pro šíření zvuku na Internetu využívat i formát MP3. Více informací o historii vysílání na Internetu naleznete zde.
V druhé polovině 90. let vznikla myšlenka vytvořit zvláštní webové stránky o romské menšině. Impulsem byla jednak vlna migrace Romů do západní Evropy v roce 1997, kdy se problém českých Romů stal problémem evropským, jednak vyhlášení roku 1997 Evropským rokem boje proti rasismu. Základem textu se tehdy stala bakalářská práce o Romech Markéty Kaštánkové, která v redakci Internetu pracovala. Stránky www.romove.cz jako samostatná součást webu Radia Praha byly spuštěny v češtině a angličtině 1. července 1997.
Informace o Romech se postupně rozrůstaly a časem vznikla potřeba vytvořit nový přehlednější design. Zmodernizovaná verze stránek, rozšířená o němčinu a francouzštinu, se uživatelům představila 30. června 2003. Informoval o ní mj. Český rozhlas 1 - Radiožurnál v pořadu O Roma vakeren a také Radio Roto.
V roce 1998 Radio Praha zavedlo možnost bezplatného zasílání zpráv e-mailem v jednom z šesti vysílacích jazyků. V současné době využívá tuto službu zhruba 10 000 internetových uživatelů.
Na prahu 21. století byl Internet v České republice již poměrně rozšířený a postupně ho začala využívat všechna média. Začalo být zřejmé, že stroze informační a účelový design webu Radia Praha přestává být dostačující. Kromě toho přecházely na novou strukturu i webové stránky Českého rozhlasu. Proto zásadní rekonstrukcí prošly i stránky Radia Praha. Nový uživatelsky přívětivější design byl spuštěn 24. března 2002.
Se zdokonalováním internetových stránek roste i návštěvnost. Jestliže v roce 2000 dosahovala v průměru 50 000 návštěv (visits) za měsíc, v roce 2004 to bylo již kolem 300 000 návštěv měsíčně. Zpočátku bylo mezi návštěvníky vyšší procento posluchačů, ale brzy převládli internetoví uživatelé, kteří přistupují k webu Radia Praha jako k informačnímu zdroji bez ohledu na to, že se původně jednalo rádio. Tomuto trendu napomáhá i spolupráce s jinými internetovými médii, která na základě smluv textové zpravodajství Radia Praha přebírají.
Funkci nezávislého zdroje informací potvrdil web Radia Praha při ničivých povodních v srpnu 2002. Textové zpravodajství bylo několikrát denně aktualizováno a doplňovaly jej fotogalerie. Fotografie zatopené Prahy od Jany Šustové a Jitky Hrabánkové dokonce použilo vydavatelství Vitalis v knize o záplavách, která vyšla česky, německy a anglicky.
Hlavní funkcí webových stránek Radia Praha je stále podpora rozhlasového vysílání. Jde hlavně o podporu technologickou, tzn. dopravit vysílání tam, kam krátké vlny neproniknou. Vedle zvukové a textové formy vysílání web obsahuje samozřejmě nezbytné programové informace, vysílací časy a frekvence, elektronickou podobu QSL lístků apod. Dnes je však součástí webu Radia Praha řada projektů, které se osamostatnily a začaly žit vlastním životem. Platí to o již zmíněných romských stránkách, dále o Dějinách české hudby, o stránkách pořadu Insight Central Europe www.incentraleurope.com, na jehož produkci Radio Praha získalo grant od Visegrádského fondu, a nejnověji o krajanských stránkách www.krajane.net. Tyto weby již nejsou primárně zaměřeny na posluchače, ale pomáhají oslovovat zcela nové skupiny uživatelů.


Výsledky soutěže Radia Praha

Naší Internetové hry se zúčastnilo více než 150 soutěžících!

Správná odpověď na otázku:
Kdy byl
uveden
do provozu
nejnovější
design
stránek
www.radio.cz?

zněla:
24. března 2002
Z 90 správných odpovědí jsme vylosovali tyto šťastné výherce! Gratulujeme!
Jak šel čas s www.radio.cz...


1997 1998
1999 2000
2001 2002
2003 2004