Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
29-6-2017, 12:38 UTC
Projekty
 Autor:
Výraz "vážná hudba" má dva významy. Nejběžněji se používá jako denotát té části hudby, nazývané jako hudba umělecká nebo vážná - jako protiklad populární hudby. Tato definice pokrývá hudební dějiny od Gregoriánských chorálů přes Beethovenovy symfonie až po moderní skladatele.
Hudební historie může být rozčleněna různými způsoby. Tato práce rozděluje hudbu do sedmi hlavních oddílů, a to hudbu starověkou, středověkou, renesanční, barokní, klasicistní, romantickou a hudbu 20. století. Každý oddíl je krátce charakterizován a doplněn o seznam nejdůležitějších autorů a doporučených nahrávek.
Jiné účelné rozdělení je možné podle návaznosti jednotlivých slohů a technik. Toto rozdělení začíná církevní hudbou - chorály, později hrou na varhany, z čehož se později, za přispění světské hudby, vyvinuly "umělé" formy koncertu, opery, atd.
Jednotlivé kapitoly jsou vždy členěny na dvě části - světovou a českou hudbu. Informace o světové hudbě zde plní také úlohu kontextu, v němž lépe vyjdou najevo česká specifika.Aktuality Radia Praha ze světa vážné hudby:
 17.6.2017 Zprávy
 16.6.2017 Zprávy
 14.6.2017 Zprávy
 7.6.2017 Zprávy
 3.6.2017 Zprávy
 2.6.2017 Zprávy
 2.6.2017 Zprávy
 31.5.2017 Zprávy
 28.5.2017 Zprávy
 23.5.2017 Zprávy
 23.5.2017 Zprávy
 23.5.2017 Zprávy
 13.5.2017 Zprávy
 12.5.2017 Zprávy
 20.4.2017 Zprávy
 17.4.2017 Zprávy
Všechny související články