Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
22-2-2020, 04:58 UTC
Projekty
 Autor:
Výraz "vážná hudba" má dva významy. Nejběžněji se používá jako denotát té části hudby, nazývané jako hudba umělecká nebo vážná - jako protiklad populární hudby. Tato definice pokrývá hudební dějiny od Gregoriánských chorálů přes Beethovenovy symfonie až po moderní skladatele.
Hudební historie může být rozčleněna různými způsoby. Tato práce rozděluje hudbu do sedmi hlavních oddílů, a to hudbu starověkou, středověkou, renesanční, barokní, klasicistní, romantickou a hudbu 20. století. Každý oddíl je krátce charakterizován a doplněn o seznam nejdůležitějších autorů a doporučených nahrávek.
Jiné účelné rozdělení je možné podle návaznosti jednotlivých slohů a technik. Toto rozdělení začíná církevní hudbou - chorály, později hrou na varhany, z čehož se později, za přispění světské hudby, vyvinuly "umělé" formy koncertu, opery, atd.
Jednotlivé kapitoly jsou vždy členěny na dvě části - světovou a českou hudbu. Informace o světové hudbě zde plní také úlohu kontextu, v němž lépe vyjdou najevo česká specifika.Aktuality Radia Praha ze světa vážné hudby:
 31.1.2020 Zprávy
 19.1.2020 Zprávy
 13.1.2020 Kultura
 7.1.2020 Zprávy
 5.1.2020 Zprávy
 1.12.2019 Zprávy
 20.10.2019 Hudební pořady
 5.8.2019 Zprávy
 3.8.2019 Zprávy
 7.7.2019 Hudební pořady
 10.10.2018 Zprávy
 10.9.2018 Zprávy
 8.9.2018 Zprávy
 12.8.2018 Kultura
 6.6.2018 Zprávy
 27.5.2018 Zprávy
Všechny související články