Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
24-4-2019, 09:52 UTC
Projekty

Z historie Temelína

 Autor:
Výstavba jaderné elektrárny Temelín byla schválena komunistickým režimem v roce 1980. Samotné přípravy projektu však začaly až o tři roky později. Původně měly být v Temelíně instalovány čtyři sovětské reaktory VVER-1000, každý o výkonu 1000 MW. Stavba prvního reaktorového bloku začala v roce 1987. Projekt měl být dokončen v roce 1991 při celkových nákladech 35 miliard korun. Záhájení provozu bylo naplánováno na listopad 1992.
Po "sametové" revoluci v roce 1989 začala veřejnost přikládat vyšší priotitu ekologickým tématům než tomu bylo dříve. Na základě mnoha jednání se vláda rozhodla pověřit dokončením Temelína americkou společnost Westinghouse tak, aby elektrárna vyhověla mezinárodním standardům. Nová demokratická vláda v roce 1993 také rozhodla, že dokončena bude výstavba pouze dvou reaktorů z původně plánovaných čtyř. První reaktor měl být dokončen na konci roku 1995, druhý pak v polovině roku 1997. Skutečnost se však vyvíjela jinak. Původně odhadované náklady byly výrazně překročeny a datum dokončení se znovu a znovu posouvalo. Tyto odklady stejně jako zvyšování rozpočtu schválila česká vláda.
Tak se namísto původně plánovaných 35 miliard Kč celkové náklady vyšplhaly až na 71 miliard, které byly proinvestovány do konce roku 1999, a konečné celkové náklady jsou odhadovány na více něž 100 miliard. V roce 1998, prozatimní vláda vedená Josefem Tošovským rozhodla o zřízení komise expertů, která měla posoudit pozitivní a negativní dopady případného dokončení Temelína. Sociálně-demokratická vláda tedy sestavila dvanáctičlennou komisi, její výsledky však byly spíše rozporuplné. Na jedné straně komise doporučovala, aby elektrárna byla dokončena, ovšem pouze pokud bude dokončena včas. Na straně druhé došla k závěru, že Česká republika nebude potřebovat žádný nový zdroj energie nejméně do roku 2010. Zpráva komise dále tvrdí, že pokud bude elektrárna uvedena do provozu, bude Česká republika jen s obtížemi prodávat nadbytečnou energii z Temelína na evropský trh.
12. května 1999 česká vláda na základě zprávy Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu rozhodla, že jaderná elektrárna Temelín bude dokončena a uvedena do provozu.
Zpět nahoru