Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
18-1-2020, 20:50 UTC
Projekty
 Autor:
Český a slovenský exil 20. století
Do 31. března 2003 je možné výstavu navštívit na následujících místech:
Do 31. března můžete v Brně shlédnout unikátní výstavu o exilu. Připravila ji brněnská Společnost pro kulturu a dialog K2001 pod záštitou českého a slovenského prezidenta. Výstava je vyvrcholením několikaletého úsilí společnosti K2001, jejíž duší je výtvarník Jan Kratochvil. Jeho dlouhodobým cílem je založit v Brně stálé Muzeum exilu. Na výstavě se podílela řada institucí i jednotlivců, včetně např. Pavla Tigrida, Viléma Prečana a Viktora Fischla. Slavnostního zahájení 18. ledna se zúčastnili předseda Senátu Petr Pithart, ministr kultury Pavel Dostál, jeho slovenský kolega Rudolf Chmel, ministr zahraničí Cyril Svoboda a ministr dopravy a spojů Milan Šimonovský. Mimořádný je i rozsah výstavy, která probíhá v několika různých prostorách.
Expozice v Moravském zemském muzeu je věnována exilové poště. Dokumentuje poštu Československých legií v Rusku, Francii a Itálii a také např. porušování listovního tajemství, které bylo v komunistickém Československu běžné.
Výstava v Paláci šlechtičen přibližuje slovenský exil v letech 1900-1958. V prvním patře je potom zajímavá výstava pod názvem "Exil do Československa" a "Exil z Československa". Tato výstava, kterou uspořádal Vladimír Bystrov ze společnosti Oni byli první, mapuje zajímavou historii ruského meziválečného exilu do Československa a osud některých jeho příslušníků, odvlečených po 2. světové válce do Sovětského svazu.
Součástí projektu je i výstava fotografií Pavla Hrocha "Zapomenutí Češi" v Moravské zemské knihovně, která přibližuje život českých vesnic v rumunském Banátu.
Konečně výstava v Domě umělců, která je rozsahem největší, představuje československou politickou emigraci ve 20. století. Její jednotlivé části jsou věnovány největším osobnostem exilu v oblasti politiky, vědy i umění, exilovým organizacím a tiskovinám a metodám nechvalně proslulé StB. K dominantám výstavy patří expozice, přibližující předlistopadové vysílání Svobodné Evropy, Hlasu Ameriky a BBC.
K výstavě byly vydány i dvě knižní publikace, které lze koupit v jednotlivých expozicích. Po skončení výstavy v Brně bude v dubnu její nejdůležitější část představena v Bratislavě a v říjnu v Praze.
Exilová pošta
Moravské zemské muzeum
Zelný trh 8
Brno
úterý - sobota 9.00-17.00
Slovenský exil, Exil do Československa, Exil z Československa
Palác šlechtičen
Kobližná 1
Brno
úterý - sobota 9.00-17.00
Zapomenutí Češi (výstava fotografií)
Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
Brno
pondělí - pátek 9.00-22.00
sobota 9.00-16.30
Československý politický exil
Dům umělců
Moravské náměstí 2
Brno
úterý - neděle 10.00-18.00
Související články:

 27.9.2019 Kultura
 7.5.2019 Události
 14.9.2018 Panorama
 17.12.2017 Zprávy
 24.10.2017 Zprávy
Všechny související články