Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
19-1-2020, 04:09 UTC
Projekty
 Autor:


Mimořádná výzva Radia Praha o pomoc Středočeského muzea v Roztokách u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, umístěné v prostorách zdejšího zámečku a přilehlého mlýna, bylo až do 13. srpna 2002 jedním z nejzajímavějších a nejdynamičtějších malých muzeí v České republice. Představovalo veřejnosti nejen unikátní archeologické nálezy, ale i fascinující výstavu věnovanou jedné z nejvýraznějších českých malířek 19. století Zdeňce Braunerové a velké množství historických předmětů nalezených na území středních Čech. Roztocké muzeum je známé i v zahraničí díky své restaurátorské činnosti. Provozovalo špičkově vybavenou laboratoř, ve které bylo možno restaurovat předměty ze dřeva, kůže, papíru a jiných organických materiálů v radiační komoře bez použití chemikálií. Tato laboratoř byla ve střední Evropě zcela ojedinělá, stejně jako další restaurátorské pracoviště Středočeského muzea používající metodu plazmochemické redukce.
Během povodní 13. - 15. srpna 2002 byl roztocký zámek zaplaven do výše 8 metrů (!) a veškeré vybavení bylo téměř kompletně zničeno. Muzeum včetně archivu a fotoarchivu zůstalo pod vodou téměř 36 hodin. Laboratoře byly zatopené až do stropu.
Obnova samotných historických budov bude stát 60 milionů korun, nemluvě o sbírkách, jejichž cenu nelze penězi vyčíslit.
Pracovníci muzea upírají veškeré své úsilí k obnově původního stavu. Věří, že budou moci opět přivítat návštěvníky příští léto.
POVODŇOVÉ KONTO
Pomoci Středočeskému muzeu v Roztokách u Prahy můžete zasláním finančního příspěvku na zvláštní konto založené pro tento účel:
BANK DETAILS:

Komerční banka Praha
Expozitura Letná
Praha 7
Česká republika

Číslo účtu: 2335-111/0100
Variabilní symbol: 2002
K převodu peněz budete potřebovat i tyto údaje:
Adresa muzea:

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Zámek 1
252 63 Roztoky u Prahy
Účel platby: uvést musíte i účel platby, který může znít: "sbírka na záchranu historických budov a památek Středočeského muzea".


Pomoc Zoologické zahradě v Praze
ZOO PrahaZOO Praha
Vážení přátelé a příznivci Zoologické zahrady v Praze,

pokud chcete přispět jakoukoli finanční částkou na obnovu povodněmi zničeného areálu, můžete svoji pomoc poukázat na tento účet:

2222222222/6000, název konta: Dary povodeň

Za Vaši pomoc děkujeme,
kolektiv pracovníků ZOO Praha
Zprávy Radia Praha
 17.7.2018 Zprávy
 3.6.2018 Zprávy
 2.6.2018 Zprávy
 25.5.2018 Zprávy
 21.7.2017 Zprávy
 16.7.2017 Zprávy
 30.6.2017 Zprávy
 29.6.2017 Zprávy
 29.4.2017 Zprávy
 29.4.2017 Zprávy
 28.4.2017 Zprávy
Všechny související články


Jak můžete pomoci povodněmi postižené České republice:
Jak víte, Českou republiku postihly katastrofální povodně. Pokud chcete pomoci finanční částkou, můžete ji zaslat na následující konta zřízená pro tento účel:

* Člověk v tísni, konto "SOS - povodně"
číslo účtu ČSOB: 334334334/0300

* Sbírka ADRA - "Pomáhat může každý"
číslo účtu ČSOB: 24442444/0300 variabilní symbol 444

* Vládní povodňové konto
číslo účtu ČNB: 9025-001/0710 variabilní symbol 2002, konstantní symbol pro bezhotovostní platby 558, konstantní symbol pro hotovostní platby 379.

* Česká katolická charita
číslo účtu Raiffeisenbank: 1011017777/5500 , variablini symbol 906

Za vaši pomoc děkujeme.