Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
13-8-2020, 08:15 UTC
Projekty
 Autor:

Konec zimy a začátek jarního období symbolizují velikonoční svátky. Tak jako svátky vánoční mají i Velikonoce pohanské kořeny. Pohanští Slované i Germáni slavili začátkem jara procitnutí přírody ze zimního spánku. Židé v tuto dobu také slaví svůj velký svátek - Pesach, svátek Smilování, na památku vysvobození Izraelitů z Egypta.

Symbol beránka byl velmi rozšířený již v předkřesťanské tradici celé středomořské civilizace, ovládané po tisíciletí pastevci. V křesťanské církvi se beránek stal symbolem Božího Beránka - Krista. Na Šumavě v jihozápadních Čechách se věřilo, že posvěcení beránka pomůže najít pocestným ztracenou cestu z lesů. Skopové maso se z české kuchyně takřka vytratilo, ale ve většině domácností beránek na velikonoční tabuli nechybí, a to ve formě sladkého pečiva.

Barvení a zdobení vajec, ať již vařených, nebo pouhých skořápek, ze kterých se syrový žloutek vyfukuje dvěma protilehlými otvory ve špičce a na spodku vajíčka, není pouze českou tradicí. Malovaná vejce byla objevena již v sumerských vykopávkách z roku 2 500 před naším letopočtem. Vejce se totiž ukládala do hrobů spolu s mrtvými jako symbol nikdy nezanikajícího života, což odpovídalo pohanským představám o posmrtném životě. Barvením se měla znásobit jejich magická moc. Po mnoho století poté se vejce zdobila jako zárodek nového života.

Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanů, neboť připomínají vrcholné události spásy člověka: ukřižování Ježíše Krista a jeho vzkříšení. Slaví se v neděli po prvním jarním úplňku, tedy mezi 22. březnem a 25. dubnem. Velikonocům předchází čtyřicetidenní přípravné období, a po nich následuje padesátidenní sváteční doznění, které trvá až do Svatodušní neděle. Celému tomuto období se říká velikonočního okruh. V následujícím textu bychom chtěli přiblížit, jak jej prožívají katolíci.

Jak prožívají velikonoční svátky příslušníci nejrůznějších náboženství? Jaký je původní obsah Velikonoc? A jak se liší oslavy velikonočních svátků u jednotlivých náboženských skupin? O tom jsme hovořili s jedním z předních českých religionistů a teologů Ivanem Odilo Štampachem.
V letošním roce připadá velikonoční neděle na 12. dubna. Na těchto stránkách se můžete dozvědět více o historii Velikonoc o velikonočních tradicích a oslavách českých Velikonoc.
Fotogalerie
Související články:
 14.4.2020 Zprávy
 13.4.2020 Události
 13.4.2020 Zaujalo nás...
 12.4.2020 Zprávy
 12.4.2020 Zprávy
 12.4.2020 Zprávy
 12.4.2020 Zprávy
 11.4.2020 Zprávy
 10.4.2020 Zprávy
 10.4.2020 Zprávy
 10.4.2020 Události
Všechny související články