Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
20-2-2020, 20:41 UTC
České vánoce
 

Koledování a koledy

Koleda na Tři krále od Josefa Lady Koledování je staročeský zvyk, kdy koledníci hromadně obcházeli domy, přičemž v každém domě opakovali písně a sbírali dárky. Hlavní dobou koledování je období mezi Štědrým dnem a svátkem Tří králů, tedy mezi 24. prosincem a 6. lednem.

Nejčastěji se chodilo koledovat na Štědrý den, svátek Štěpána a na Nový rok. Dalším koledním obdobím byly velikonoční svátky. Obě tyto doby souvisí s původním posláním koled, pozdravit každý dům na počátku nového roku - ať již kalendářního, tak hospodářského - při zahájení zemědělských prací.

Koledami koledníci přáli pro nastávající úsek života zdar a tato přání úspěchu v hospodářství i v osobním životě (lásku a zdraví) měla hlubší význam než pozdější novoroční blahopřání. Koledníci proto byli mile vítaní hosté a jejich koledy byly dobrou věštbou a měly proto veselejší ráz. Koledníci často koledovali přestrojeni za maškary a koledování mělo tak rozpustilejší ráz.

Středověká církev vytýkala koledníkům přílišnou nevázanost, a byla i proti přestrojování mužů a žen navzájem a maskovavání za zvířata. Církev tedy nakonec zakázala lidové kolední obchůzky a začala zavádět kolední obchůzky kněží. Tímto chtěla nahradit staré koledování, a tak byly lidové koledy ve 14. století vystřídány církevními vánočními písněmi o Kristově narození nejdříve v latině, později v národním jazyce.

Nejznámější z koled dodnes jsou:

Narodil se Kristus Pán z 15. století
RA Download / Streaming

Nesem vám noviny z konce 19. století
RA Download Streaming

Tichá noc
původem rakouská, která však u nás brzy zdomácněla.
Zde si ji můžete poslechnout v podání sboru Radia Praha.
Poslech MP3 / Real Audio


V 18. a 19. století byly u českých muzikantů velkou módou také drobné pastorely a pastorální mše:

Co je to dnešní den za znamení
RA Download Streaming

Cosi nového, neslýchaného
RA Download Streaming

Hej mistře
Česká vánoční mše Jana Jakuba Ryby

RA Download Streaming

Česká vánoční mše Jana Jakuba Ryby Hej mistře je i dnes hudebním symbolem českých Vánoc a nechybí proto ve vánočním repertoáru současných chrámových sborů.

Poprvé tato nejoblíbenější vánoční hudební hra zazněla pravděpodobně při půlnoční bohoslužbě z 24. na 25. prosince roku 1796 v katolickém kostele na Starém Rožmitále. V tomto městečku pod brdským hřebenem, kde Jan Jakub Ryba působil ve škole a na kúru, tehdy zpívali a hráli místní muzikanti za Rybova vedení. Od té doby "Rybovka" zlidověla.

| zpět |